PROVIZE

Výpočet provizí pro finanční poradenství je plně automatizovaný. Vytvořte pevné pozice nebo každému poradci dejte vlastní pravidla.

nastavení PROVIZÍ

Neomezujte svůj obchodní model. Finext má velmi široké možnosti nastavení, které jsme posbírali za 10 let zpětné vazby od našich zákazníků. Z jednotlivých modulů vám poskládáme přesně to, co potřebujete. Umíme i poradit, jak váš stávající obchodní model zjednodušit a zefektivnit.

Systém lze nastavit například na lineární strukturu, více stupňové MLM nebo BrokerPool. Každý obchodník může mít odlišné podmínky pro každý produkt nebo vždy striktní podmínky, určené jeho pozicí.

výpočet provizí

K produktům zadejte vaše provizní podmínky a nastavte také časové určení provizí. Systém vypočte očekávané provizní nároky podle parametrů smlouvy a podmínek produktu. Došlé provize systém kontroluje podle vypočtených provizních nároků a reportuje smlouvy, u kterých došlo k odchylce nebo provize v daném měsíci zcela chybí.

Zaveďte bodový systém nebo dělte provize pouze procentuálně. Vypočtené očekávané provize jsou přehledně porovnány s reálnými provizemi. Proplacenost a stornovost lze zobrazit za vybrané období pro celou firmu, libovolný tým nebo jednotlivce.

Hromadný import

Univerzální rozhraní umožňuje importovat seznam provizí od jakéhokoliv partnera. Při prvním importu nového souboru nastavíte improtovací profil a je to. Finext při importu rozliší základní typy provizí – získatelské, následné a získatelské za navýšení.

Nespárované provize lze dodatečně přiřadit ke správným smlouvám. U každé takovéto položky je vidět důvod, proč nedošlo ke spárování.

kontrola PROVIZÍ

Ihned po importu provizí získá váš Backoffice přehled o dluhu nebo přeplatku pojišťovny vůčí vám. Systém automaticky označí smlouvy, kde provize nesedí.

Dluhy a přeplatky lze zobrazit a spravovat za partnery smlouvy nebo jednotlivá pojistná období. Můžete se tak zpětně domáhat provizí, která vám pojišťovna neposlala.

Vyplácejte obratem

Pošlete poradcům peníze ve stejný den, kdy je obdržíte, Finext to zvládne. Hromadné vyplácení je samozřejmost, nejste omezeni žádnou uzávěrkou. Výplatu lze dělat každý den v měsíci. Obchodníkům se vyplatí vše, co mají aktuálně k vyplacení.

Finext se napojí na vaši banku, peníze pošlete jedním hromadným příkazem. V momentu výplaty se vygenerují provizní výpisy. Poradci mají kdykoliv přehled o všech položkách z každé výplaty.

Portál uchovává informace o finančním zůstatku vašich poradců. Eviduje jejich dluhy nebo závazky vůči vám. Kdykoliv můžete do provizí ručně zasáhnout nebo vytvořit pravidelné (+/-) provizní položky za nájmy, splátky, bonusy a podobně.